Daftar Raja – Raja Yang Pernah Berkuasa Di Tanah Sunda

Daftar Raja – Raja Yang Pernah Berkuasa Di Tanah Sunda


Nama Raja                                                         Tahun
Salaka Nagara            
1.      Dharama Lokapala                                          130 – 168
2.      Digwijagakasa Dewa Warmanputra               168 – 195
3.      Singha Sagara Bimayayasa Wirya                  195 – 238
4.      Dharma Satya Nagara                                     238 – 252
5.      Dharma Satya Jaya Waruna Dewa                 252 – 290
6.      Gunayana Dewa Lingga Bumi                       290 – 309
7.      Bhima Digwijaya Satya Ganati                      209 – 341
8.      Senopati Kroda  Maruta                                 341 – 343
9.      Rani Spati Karnawa Warman Dewi                343 – 364Tarumanagara
1.      Sing Warman                                                  355 – 382
2.      Darma warman                                                382 – 395
3.      Punawarman                                                   395 – 434
4.      Wisnuwarman                                                 434 – 455
5.      Indrawarma                                                     455 – 515
6.      Candrawarman                                                515 – 535
7.      Suryawarman                                                  535 – 561
8.      Kretawarman                                                  561 – 628
9.      Sundawarman                                                 628 – 639
10.  Dewa Murti                                                     639 – 640
11.  Nagajayawarman                                            640 – 666
12.  Linggawarman                                                666 – 669

Indra Prahasta
1.      Santanu & Indari                                            368 – 398
2.      Jaya Satyua Nagara                                         398 – 421
3.      Wirya Banyu                                                   421 – 444
4.      Warna Sewaji                                                  444 – 471
5.      Raksa Hariwangsa                                          471 – 507
6.      Dewi Resmi                                                    507 – 526
7.      Asta Dewa                                                      526 – 540
8.      Jaya Granagara                                                540 – 546
9.      Padma             Yasa                                         546 – 590
10.  Anda Buana                                                    590 – 636
11.  Wisnu Murti                                                    636 – 661
12.  Tunggal Nagara                                               661 – 707
13.  Padma Hariwangsa                                         707 – 719
14.  Wiratara                                                          709 – 723

Kendan Galuh (limbangan)
1.      Manikmaya                                                     528 – 568
2.      Suraliman                                                        568 – 597

Medangjati (kuningan)
1.      Kandiwan                                                       597 – 612
2.      Wertikendayun                                               612 – 670

Galuh Pakuan (limbangan)
1.      Wertykendayun                                              640 – 702
2.      Mandiminyak                                                  702 – 709
3.      Sena                                                                709 – 716
4.      Purbasora                                                        716 – 723
5.      Sanjaya                                                            723 – 724
6.      Permana                                                          724 – 725
7.      Tamperan                                                        725 – 739
8.      Ciungwanara                                                   739 – 783
9.      Purbasari                                                         783 – 799
10.  Tariwulan                                                        799 – 806
11.  Walengan                                                        806 – 813
12.  Rakaian Wuwus                                              813 – 825

Tembong Agung (darmaraja)
1.      Prabu Guru Aji Putih                                      678 - 721

Sumedang Larang (sumedang)
1.      Prabu Tadjimalela (Bratakusumah)                 721 - 778
2.      Prabu lembu Agung (Jayabrata)                      778 – 839
3.      Prabu Gajah Agung (Atmabrata)                    839 – 998
4.      Prabu Pagulingan                                            998 – 1114
5.      Sunan Guling                                                  1114 – 1237
6.      Sunan Tuakan                                                 1237 - 1462
7.      Sunan Patuakan                                              1462 – 1530
8.      Inten Dewata / Pangeran santri                       1530 – 1579
9.      Prabu Geusan Ulun (Angkawijaya)                1579 – 1601

Sunda Pakuan
1.      Tarusbawa                               669 – 723
2.      Sanjaya                                    723 – 732
3.      Tamperan                                732 – 739
4.      Banga                                      739 – 766
5.      Prabu Hulu Kujang                 766 - 783
6.      Prabu Giling Wesi                   783 – 795
7.      Pucuk Bumi Darma Swara      795 – 819
8.      Rakaian Wuwus                      819 – 891
9.      Darma Raksa / Arya Kedato   891 – 895
10.  Windu Sakti                            895 – 913
11.  Kamuning Gading                  913 – 916
12.  Rakaian Jayagiri                      916 – 942
13.  Atmayu Darma                       942 – 954
14.  Limbur Kencana                    954 – 964
15.  Munding Gada Wirya             964 – 973
16.  Rakaian Wlung Gading          973 – 989
17.  Braja Wiesa                             989 – 1012
18.  Dewa Sanghyang                    1012 – 1019
19.  Sanyang Ageung                     1019 – 1030
20.  Lingga Sakti                            1030 – 1042
21.  Dramaraja                                1042 – 1065
22.  Langlang Bumi                       1065 -1155
23.  Rakaian jayagiri                      1155 – 1157
24.  Darmakusuma                         1157 – 1175
25.  Darma Riksa                           1175 – 1297
26.  Raga Suci                                1297 – 1303
27.  Citra Ganda                            1303 – 1311

Galuh Kawali (ciamis)
1.      Lingga Dewata                       1311 – 1333
2.      Lingga Wisesa                         1333 – 1340
3.      Raga Mulya                             1340 – 1350
4.      Lingga Buana                          1350 – 1357
5.      Buni Suradipati                       1357 – 1371
6.      Niskala Wastu kencana           1371 – 1475
7.      Susuk Tunggal                        1475 – 1482
8.      Dewa Niskala                          1482 – 1521

Pakuan Pajajaran (Bogor)
1.      Susuk Tunggal                        1475 – 1478
2.      Jaya Dewata                            1478 – 1521
3.      Sura Wisesa                             1521 – 1535
4.      Dewata Buana                        1535 – 1543
5.      Ratu Sakti                               1543 – 1551
6.      Nikalendra                              1551 – 1567
7.      Raya Mulya Surya kencana    1567 – 1579


 Sumber: buku perpustakaan sekolah

Tidak ada komentar