Bedog - Kujang, Mana Nu Jadi Pusaka Karawang??


URANG KARAWANG

Oleh : Abah Sunarya (Kidung Karawang)

Nu di sebat urang karawang teh nya eta urang suku BUNI.... nyaeta nu jadi papakem karuhun karawang nyumput buni cicing dinu caang. tong boro dengen" tatangga anak pamajikanna oge teu nyahoen.


urang karawang nu boga adab sopan santun nu sae....sifatna masa bodo kajeun wae....


urang karawang heras genggerong nu nyikapkeun basa urang karawang pasti. langsung mun aya masalah ka poko masalahna tegas.


urang karawang mun tos ka usik ngayakeun parlawanan ku sagala cara embung dirina ka hina.


urang karawang bela pati. teu kaop mun boga babaturan atawa dunungan di hina batur...bakal ngabela toh pati jiwa raga, kajeun dirina waktu eta perlu pitulung batur....ningggalkeun kapentinganna keur ngabelaan batur.BEDOG

ari bedog teh hiji perkakas nu di angge ku masyarakat karawang dina sadidintenna kanggo keperluan sewang sewangan.


Bedog teh lambang nu hartosna saha anu nyepengna.

bedog ker tukang kalapa koskumaha.....??

bedog keur patani kos kumaha......???

bedog keur pamimpin kos kumaha.....????

dina bedog eta kumaha nu ngagunakeunna....

pilarian bedog"na ker kapentingan  sewang sewangan ti ayeuna.....???KUJANG

ari kujang samai ....bentukna perkakas tapi bacaeun urang sadaya.....

mang rupa ruupa bentuk kujang sami wae eta perkakas nu ngalmbangkeun nu nyepengna....

kujang pamimpin kumaha....???

kujang guru kumaha...????

kujang priyayi kumaha....???

kujang rakyat kumaha....???

jeung sajabana...


lamun tos kabaca pinasti kujangna  aya di awak urang moal riba beurat jeng mamawa....


dumasar ti eta kujang teh perkakas bacaeun.

kudasar kecap KU' UJANG jadi KUJANG...

nuhartina ku maraneh kunu ngarora kuujang.


tah Ir. Soekarno ge nyuhunkeun kujang ku pribahasana.

Aku Minta Sepuluh Pemuda ( kujang ) akan ku goncangkan dunia.

tah pa karno teh nyuhun keun kujang nu pinter jeng ngarti....

Tidak ada komentar