SDN Karangjaya 3 Pelaksanaan PTS Di Padukan Dengan Kegiatan Vaksin. Tirtamulya.Jk.
Tirtamulya.Jk.

Dalam rangka evaluasi kegiatan belajar anak di sekolah selama pademi sejauh mana daya serap anak materi yang di berikan oleh guru maka dari itu SDN Karangjaya 3 Gelar Pelaksanaan kegiatan Penilaian Tengah Semester yang di padukan dengan vaksin.

Kepala SDN Karangjaya 3 Dedeh Romlah yang di wakasek Cucun Aunarsih S.Pdi mengutarakan Alhamdulillah pelaksanaan PTS ini dapat berjalan dengan lancar dan tartib dan juga walaupun di masa pandemi selama lebih kurang 2 tahun ini Alhamdulillah ketika pelaksanaan PTS ini ternyata daya serap anak hampir 70% menerima pelajaran dari gurunya.

Lanjut Cucun kegiatan PTS ini si padukan dengan kegiatan vaksin ke 2 susulan hanya sebanyak 20 anak dan akhirnya Alhamdulillah dari jumlah siswa 165 anak yang tersisa 6 siswa dengan berbagai macam alasan dan buatkan surat pernyataan jadi di SDN Karangjaya 3 pelaksanaan vaksin sudah 98% semoga saja dengan selesainya di Vaksin diharapkan dapat melaksanakan tatap muka."harapnya.(Agus Pestol)

Tidak ada komentar