Guru Turuteun, Kiayi Gugueun


Oleh : Ustad M. Yaya Sumardi Atmadja

" Reugeup keun Pitutur para guru, papatah para ulama, pangeling para kiyai rawuh para karuhun anu mere tuduh jalan sangkan ulah kajongjonan, jeng kamalinaan

Geura suprih ku pangarti, paruruh ku pangaweruh sakumna elmu, geura eling kana purwadaksi emut kana tuturus laku, urang teh asal timana?

Balik bakal kamana,…….?

Ayeuna cicing dimana,….?

Lenyepan sing taliti.

Larapkeun na sanubari, disarengan kulampahna.

Tanya heula eta rasa, talek heula eta hate, tilik deui eta diri

Dimana ayeuna ngancik?

Tekadkeun sing enya-enya pikeun sakabeh laku lampahna, bisi goreng balukarna, napsu nu matak kaduhung, awak nukatempuhan, tina atikan atanapi tina didikan nu munggaran, kasasar nya lampah, pajauh nya laku, jeung buntu dina laku, yakin dina pamadegan, tanjeurkeun beubeuneran sangkan meunang kabagjaan., dunia rawuh akherat."

Beliau guru dengan sebenarnya guru. Beliau pendidik yang begitu sabar dan banyak pengorbanannya. Aku beruntung ditakdirkan Allah mengenal dan belajar padanya.

Tidak ada komentar