Kakawihan Kaulinan budak lembur, masih Ingat ??Hayu urang bernostalgila 🍏1. *Ucang-ucang angge*


Ucang-ucang angge

Mulung muncang ka parangge

Digogog ku anjing gede

Anjing gede nu pa lebe

Ari gog gog cucungungπŸ‡2. *Trang trang kolentrang*


Trang trang kolentrang

Si londok paeh nundutan 

Mesat gobang kabuyutan

Tikusruk kana durukan🍊3. *Tongtolang nangka*


Tongtolang nangka

Kawinan bapa

Poe salasa teu beja-beja

Aduh-aduh si bapa

Teungteuingin ka ema

Bapa mah suka-suka

Jeuh nu ngoraπŸ‘4. *Cingcangkeling*


Cingcangkeling manuk cingkleung cindeten

Plos ka kolong

Bapa satar bulenengπŸ“5. *Tokecang*


Tokecang-tokecang

Malik pendil tosblong

Angeun kacang angeun kacang

Sapariuk kosong🍎6. *Japati*


Aya hiji kurung

Pinuh ku japati

Japati kaluar

Disada uok-uokan

Alim ka ramana

Alim ka ibuna

Hoyong ka putrana

Nu centik bulu socanaπŸ‰7. *Colenak*


Colenak beuleum peuyeum digulaan

Awas bom batok (2X)

Rebu-rebu randa montok 

Leumpangna dicentok-centok 

Sieun nincak tai kotokπŸ₯‘8. *Blung blong*


Blung blong

Tampelet tampa gelom

Lalamis bulu maung

Cerentel cantel

Pakuong doblus🌽9. *Tatitut*


Tat tit tut

Daun kanyere (kaliki)

Saha nu hitut budak awewe (lalaki)

Dibawa ka saung butut

Balikna ngaburusut🌰10. *Boneka abdi*


Abdi teh ayeuna

Gaduh hiji boneka

Teu kinten saena 

Sareng lucuna

Ku abdi dierokkan

Erokna sae pisan 

Sumangga tingali 

Boneka abdi πŸ‡11. *Cingciripit*


Cingciripit 

Tulang bajing kacapit

Kacapit ku bulu pare

Bulu pare seuseuketna

Jol pa dalang

Mawa wayang jrek-jrek nongπŸ…12. *Oray-orayan*


Oray-orayan

Luar leor mapay sawah

Tong ka sawah

Parena keur sedeng beukah

Oray-orayan

Luar leor mapay leuwi

Tong ka leuwi

Di leuwi loba nu mandi

Oray-orayan 

Oray naon, oray bungka, bungka naon, bungka laut. Laut naon, laut dipa

Dipa naon..

DipanderiiiiπŸ“13. *Ayang-ayanggung*


Ayang-ayanggung 

Gung goongna rame

Menak ki wastanu

Nu jadi wadana 

Naha maneh kitu

Tukang olo-olo

Loba anu giruk

Ruket jeung kompeni 

Niat jadi pangkat 

Katon kagorengan

Ngantos kanjeng dalem 

Lempa lempi lempong

Ngadu pipi jeung nu ompong

Jalan ka batawi ngemplong


πŸ‹ *Saha nu emut keneeh..*

Pasti tos kolot, 


*Pami emut keneh  sok ajarkeun deui ka anak incu, beh budaya urang teu leungit*

Tidak ada komentar